Suomalaiset lapset saavat ensimmäisen kännykän jo ennen koulun aloittamista

pokemon-1548194_640Sanonta ”Syntynyt kultalusikka suussa” voisi olla suomalaisen lapsen kohdalla ”Syntynyt kännykkä kädessä”, sillä monet lapset saavat oman puhelimensa jo ennen ensimmäisen luokan aloittamista. Monet vanhemmat kantavat huolta lastensa median käytöstä jo lasten ollessa pieniä ja oman kannettavan laitteen saaminen lisää mietintää. Vanhemmat pohtivat millaisia rajoituksia puhelimeen tulee asettaa, kuinka opettaa lasta käyttämään kännykkää turvallisesti ja millainen laite lapselle kannattaa hankkia.

Säännöt mediankäytölle

Koulun alkaessa pienen lapsen elinpiiri kasvaa eksponentiaalisesti ja itsenäisyys lisääntyy kuin huomaamatta. Pieni koululainen tarvitsee kuitenkin edelleen vanhempien aktiivista ja ennen kaikkea kiireetöntä läsnäoloa, ohjausta ja apua.

Netin käytölle, erilaisten pelien pelaamiselle ja yleisesti medialaitteiden käytölle kannattaa asettaa jo alusta alkaen selkeät säännöt. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä vähemmän heidän tulisi käyttää aikaa ruudun äärellä – oli sitten kyse tableteista, puhelimesta, pelikoneista tai televisiosta.

Pelisääntöjen luominen

Lukemisen oppiminen avaa lapselle täysin uuden maailman ja erilaiset mediasisällöt ovat yhtäkkiä lapsen ulottuvilla aivan eri tasolla kuin ennen. Vuonna 2010 teetetyn mediabarometri-tutkimuksen mukaan 7–8 vuotiaista lapsista jo neljännes käyttää nettiä päivittäin ja heistä 15–30% pelaa tietokonepelejä päivittäin.

Lasta ei saisi jättää yksin katsomaan ohjelmia, tutkimaan internetin loputonta sisältöä tai pelaamaan pelejä, sillä moni lapsi kokee pelottaviakin hetkiä erilaisten mediasisältöjen äärellä. Erilaisten ikäsuositusten noudattaminen on hyvä ohjenuora, mutta jokaisen perheen tulee miettiä heille sopivat säännöt ja ohjata lapsia parhaansa mukaan, jotta yhteinen tapa toimia muodostuu luontevasti. Koulun kanssa asioista keskusteleminen auttaa myös pelisääntöjen luomisessa ja vanhempainillat ovat hyvä foorumi keskustelun avaamiselle. Jos koko luokka toimii suunnilleen samojen raamien puitteissa, on lapsen helpompi noudattaa sovittuja sääntöjä.

Mahdolliset kännykän käytön haittapuolet

Suomalaisista lapsista yli 80 % saa ensimmäisen kännykkänsä kun ensimmäinen luokka alkaa. Toiselle luokalle siirryttäessä luku on jo yli 90 % luokkaa. Yleensä puhelimen hankintaa perustellaan turvallisuudella, sillä lapsen ja vanhemman on helppo pitää yhteyttä toisiinsa kouluun mentäessä ja päivän aikana.

Kännyköiden lapsen päivittäiseen arkeen ilmestyminen luo myös omanlaisia ikäviäkin lieveilmiöitä. Vuonna 2009 toteutettiin lasten Mobiilikysely, jossa selvisi että joka viides on kokenut jossain vaiheessa kännykkäkiusaamista. Eniten kiusaamista ilmoitettiin tapahtuneen alakoululaisten keskuudesta, ensimmäisestä luokasta 10-vuotiaaksi asti. Uusi ja jännittävä laite luo virikkeiden lisäksi lapselle uuden huomion keskipisteen ja vanhempien onkin syytä pitää huoli siitä, että puhelin laitetaan pois läksyjen ajaksi ja kännykän käyttöä rajoitetaan varsinkin ilta-aikaan, jotta uni ei häiriinny yön aikana.

Apua mediakasvatukseen ja rajojen luomiseen

Viranomaisilta ja yhdistyksiltä löytyy apua vanhemman tueksi ja mediakasvatukseen on olemassa verkossa paljon materiaalia, joka auttaa vanhempia ymmärtämään millaiseen maailmaan lapsi on kasvamassa. Yleisesti suurimmat ongelmat lapsen kännykän käytön hallinnassa keskittyvät käytetyn ajan rajoittamiseen. Kun vanhempien haasteita on kartoitettu erilaisissa tutkimuksissa, raportoidaan yleensä että harvat ongelmat koituvat kielletyn sisällön käyttämisestä tai sovelluksista, joihin on sovittu rajoituksia.

Suurin osa vanhemmista pitää erittäin tärkeänä datan käytön rajoitusta ja operaattorit tarjoavatkin tähän monenlaisia ratkaisuja. Lapselle on tärkeää opetella uuden laitteen käyttöä vanhempien kanssa yhdessä ja sekä käytetyn datan, että ajan käyttö opettaa lapselle myös vastuuta. Erilaiset sosiaalisen median palvelut on hyvä käydä läpi jo alusta alkaen ja selittää kuinka valokuvien ja videoiden kanssa tulee toimia. Vaikka yleisesti eri palvelut ovatkin ikärajoitteisia, moni alaikäinen silti käyttää niitä. Lapsen on äärimmäisen tärkeää ymmärtää kuinka suojella omaa yksityisyyttään eri palveluiden parissa.

Privacy Policy