Mitkä ovat valtion uudet leikkaukset?

hand-237143_640Hallituksen pyrkimyksenä on leikkausten avulla nostaa Suomen talous nousuun ja parantaa työllisyystilannetta. Tämän saavuttamiseksi leikkauksia on jouduttu tekemään paljon ja ne koskevat hyvin laaja-alaisesti lähes kaikkia suomalaisia ja/tai suomessa asuvia. Alla on listattu valtion uudet leikkaukset vuonna 2016.

  • Asumistuen leikkaukset

Asumistuki pienenee, ja omavastuuosuus kasvaa. Omavastuuosuus nousee edellisestä 40%:sta 42%:iin. Tämä vaikuttaa noin 105 000:een asumistuen saajaan. Euromääräisesti asumistuen määrä laskee noin 9€ kuukaudessa. Kaikkein pienituloisimpia tämä muutos ei kuitenkaan koske. Asumistuen leikkauksella valtio säästää noin 22 miljoonaa euroa.

Muiden tukien ja etuuksien leikkaukset

Valtionosuutta leikataan myös muista tuista. Esimerkiksi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä laskee lähes 3€ kuukaudessa. Tämä tarkoittaa noin 0,12 sentin leikkausta päivää kohti.

Valtion tavoite oli välttyä kokonaan aikuiskoulutustuen maksamiselta, ja aluksi esitettiin opintolainan korvaavan aikuiskoulutustuen kokonaan. Sen ajateltiin kuitenkin aiheuttavan vaikeuksia pienituloisille aikuisopiskelijoille ja näin laittavan opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Lopulta päädyttiin aikuiskoulutustuen maksun siirtymiseen työttömyysvakuutusrahaston maksettavaksi. Aikuiskoulutustukea saa nykyään kokonaisuudessaan 19:sta opiskelukuukaudelta, mutta leikkausten jälkeen tukea on saatavilla maksimissaan enää 15:sta kuukaudelle.

Vuorotteluvapaan korvauksissa on myös muutoksia. Uusien säädösten mukaan vuorotteluvapaata on mahdollista saada vasta 20 vuoden työuran jälkeen. Vuorotteluvapaan pituus saa olla enintään 180 päivää ja se on pidettävä yhtäjaksoisesti. Korvausta tästä ajasta saa 70 % normaalista palkasta.

Työttömyysturvasta on eri keinoin tarkoitus leikata yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.

Vähimmäispäivärahojen leikkaukset

Uusien leikkausten tuloksena sairauspäivärahoja vähennetään yhteensä 22 miljoonalla eurolla.

Tämän lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston tukea omaehtoiseen opiskeluun vähennetään kaiken kaikkiaan 47 miljoonalla eurolla vuodessa. Äitiys- ja vanhemmuuspäivärahaa taas pienennetään 0,4 %. Korotettu päiväraha poistetaan kokonaan ensimmäisiltä 30 päivältä, sekä päivärahan määräytymisprosenttia pienennetään 5 %. Elatustuki ja -apu pienenevät 0,28 %.

Omavastuuosuudet muuttuvat

Lääkkeissä Kela-korvauksen määrä pienenee ja lääkkeiden omavastuuosuus nousee 50 euroon. Omavastuuosuus nousee myös matkakorvauksissa. Kelan matkakorvaukseen ovat oikeutettuja henkilöt, joiden terveydentila tai liikenneyhteyksien puute vaikeuttaa kulkemista. Matkakatto nousee 272 eurosta 300 euroon vuodessa.

Eläkkeitä leikataan monipuolisesti

Kelan myöntämät eläkkeet, lukuun ottamatta takuueläkettä, pienenevät 0,4 %.

Myös eläkkeensaajan asumistuki pienenee 0,4 %. Euroissa nämä vähennykset summaavat noin 2-2,5€ kuukaudessa. Leskeneläke sen sijaan pienenee hieman vähemmän, vain 1,3€/kk. Myös eläkettä saavan perushoitotuki laskee 0,23€, korotettu hoitotuki taas 0,57€ ja ylin hoitotuki 1,2€ kuukaudessa.

Veteraanilisä laskee 0,38€ kuukaudessa, ja sotilasavustuksen perusavustus laskee 2,33€.

Työttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen saajat ovat edelleen oikeutettuja tekemään töitä, mutta he saavat tienata enintään 743,84€ kuukaudessa.

Vammaisetuuksien leikkaukset

Vammaistukia leikataan 0,4 %. Vammaistukea saa uudistusten jälkeen vähintään 92,94€ kuukaudessa ja enintään 420,51€.

Erityisruokavalioiden korvaukset poistetaan

Keliaakikoiden ruokakorvaus poistetaan kokonaan, sekä jo maksuun menneet korvaukset lopetetaan. Tähän tulokseen tultiin siitä syystä, että pelkästään keliaakikoille myönnettävä ruokakorvaus asetti muita ruoka-aineallergioita sairastavat epäoikeudenmukaiseen asemaan suhteessa keliaakikoihin.

Opintoraha laskee roimasti

Uusien päätösten mukaan opintorahan indeksikorotuksista luovutaan kokonaan, ja opintoraha laskee aiemmasta 337 eurosta 250 euroon kuukaudessa. Lasku prosenteissa on noin hurjat 25 %. Yhtä tutkintoa varten tukea saa 45 opintokuukaudelle, mutta mikäli opiskelija haluaa suorittaa useamman kuin yhden tutkinnon, opintotukikuukausien määrä vähenee yhteiskuukausimäärässä 10 kuukaudella.

Tällöin tukikuukausien uusi maksimimäärä on kokonaisuudessaan yhteensä 54. Opintotuen leikkausten vuoksi yhä useamman opiskelijan odotetaan turvautuvan opintolainaan. Opintolainaa saakin kuukaudessa nostaa jopa 250€ enemmän kuin aiemmin. Opintolainan hyvitystä sen sijaan vähennetään 40%:sta 30%:iin.

Privacy Policy