Miten perustulo vaikuttaa Suomen talouteen ja muihin etuuksiin?

calculator-1680905_640Perustulolla tai kansalaispalkalla tarkoitetaan kaikille valtion täysi-ikäisille kansalaisille maksettavaa kuukausittaista rahasummaa, joka korvaisi melkein kaikki nykyiset vähimmäissosiaaliturvan eri tuet ja muodot.

Tätä uutta mallia on pohdittu Suomen hallinnon toimesta, sillä nykyinen – pian toimimaton sosiaaliturvamme malli rakennettiin aikana, jolloin yhteiskunnan työsuhteet olivat vakaita ja moni työskenteli saman työnantajan leivissä koko ikänsä. Nykyään työtä tekevä kansalainen siirtyy eri elämäntilanteiden myötä hoitamaan lapsia, opiskelemaan myös kypsemmällä iällä ja vaihtelee palkkatyön eri muotoja sen mukaan mikä kulloinkin sopii parhaiten.

Lisäksi kasvava yrittäjien määrä ei saa turvaa nykyisen sosiaaliturvamuodon kautta itselleen. Suomessa on katsottu rajojen ulkopuolelle tätä mallia mietittäessä, sillä joissain maissa perustulo on jo käytössä ja näiden valtioiden osalta vaikutukset ovat olleet positiivisia.

Tukea silloin kun sitä eniten tarvitaan

Heikossa asemassa oleva ihminen kokee erilaisten tukien ja määräysten viidakon uuvuttavana, eikä jokainen tukea tarvitseva välttämättä osaa hakea kaikkia tukimuotoja, joita hänelle voitaisiin valtion toimesta myöntää. Tämä tarkoittaa, että kaikki kansalaiset eivät elä ihmisarvoista elämää, joka olisi taloudellisesti turvattua, vaikka periaatteessa siihen olisi Suomessa kaikilla oikeus. Kansalaispalkka loisi lisää selkeyttä nykyiseen järjestelmään, vähentäisi byrokratiaa ja lisäksi vapautta yksilöille.

Kuinka perustulo rahoitetaan?

Jotta kaikille voitaisiin maksaa kuukausittainen perustulo, tulee valtion tietenkin ottaa tämä rahasumma jostakin. Laskelmien mukaan kokonaisuuteen tarvittaisiin vuosittain noin 30 miljardia euroa. Tämän rahan kokoamiseen on erilaisia malleja, mutta yksi vaihtoehto olisi verotuksen uudistaminen, jonka myötä ihmisten palkkatyöstä käteen jäävä osuus ei olennaisesti muuttuisi, mutta raha kiertäisi kansantaloudessa erilaisella mallilla. Perustulon verotuksen lisäksi rahoitusta voisi miettiä myös muiden verojen kautta, kuten arvolisäveron, ympäristöveron tai rahoitusmarkkinaveron muutosten myötä.

Vaikutukset työllisyyteen

Perustulomalli muuttaisi työttömän työllistymismahdollisuuksia, sillä se mahdollistaisi myös lyhyempien työsuhteiden vastaanottamisen, sillä ne olisivat nykyistä kannattavampia työntekijälle. Lisäksi osa-aikatöiden tekeminen helpottuisi ja toisi omalta osaltaan jälleen valtiolle lisää verotuloja. Myös yrittäjäksi ryhtyminen olisi helpompaa, kun itsensä työllistävä saisi samat tuet kuin työsuhteessa yritykseen oleva henkilö.

Moni kysyy asiasta keskustellessa, jäisivätkö ihmiset helpommin työttömiksi, kun heille maksettaisiin kuukausittain palkkaa automaattisesti? Teoriassa uskotaan, että ihmiset haluaisivat työllistyä enemmän kuin nykyään kun byrokratiaa vähennetään ja lyhyempienkin työjaksojen tekemiseen kannustettaisiin enemmän. Kuukausittainen tuki ei olisi nykyistä minimitoimeentuloa suurempi, joten olettamus on että harva kansalainen haluaisi todella kituutella niin pienellä kuukausiansiolla pidemmän aikaa.

Millaisia muutoksia perustulo toisi mukanaan?

Vaikka kansalaisille maksettaisiinkin kuukausittaista tukea, vallitsevia työsopimuksia se ei silti hetkahduttaisi. Ammattiliittoja tarvittaisiin edelleen ja nykyinen sosiaalityö muuttuisi paperin pyörittämisestä enemmän aktiivisempaan sosiaalityön muotoon. Erilaiset työttömän karenssit poistuisivat ja työnantajan olisi helpompi tarjota työttömille työtehtäviä nykyistä joustavammin. Perustulo korvaisi nykyisen työttömyyskorvauksen, opinto- ja asumistuen, eläkeläisen takuueläkkeen osuuden, osittain nykyisen vanhempainpäivärahan ja sairauspäivärahan sekä kodinhoidontuen.

Mutta vaikka kansalaiset saisivat kuukausittaisen summan, olisivat he edelleen oikeutettuja hakemaan opintolainaa, työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatuen korotusosia, kodinhoidon tuen kuntalisää, lapsilisää, vammaistukea ja hoitotukea. Alle 3000 euroa tienaavalle tai sirpaleista pätkätyötä tekevälle perustulo toisi tukea kuukausittaiseen elämiseen. Ne Suomen kansalaiset, jotka tienaavat enemmän kuin 3000 euroa kuukaudessa, eivät huomaisi juuri mitään muutosta tuloissaan, sillä heiltä perustulo verotettaisiin pois nostetun verotuksen myötä.

Suurin hyöty tulisi siis niiden osalle, joiden tulotaso oikeasti tarvitsee tukemista ja varsinkin sellaisissa elämäntilanteissa kun voimat saattavat olla vähissä ja byrokratian rattaiden äärellä on helpompi luovuttaa kuin taistella etuuksista, joita yksilölle lain mukaan kuuluu.

Privacy Policy