Mitä tukia yrittäjä saa Suomessa?

tie-690084_640Suomessa yrittäjille on tarjolla monenlaista tukea. Yrittäjyyteen halutaan kannustaa, sillä Suomen valtio näkee yksityiset yritykset ponnahduslautana Suomen työllisyysprosentin nostamiseen. Vaikka erityisesti yrityksen toiminnan alussa kyseessä onkin yleensä vain yhden ihmisen työllistyminen, voi kyseinen yritys kasvaessaan työllistää monta muutakin, jos tukea vain on tarjolla kasvun edistämiseksi jo heti yrityksen alkuaikoina.

Suomessa yrittäjyyden tuet ja niiden suuruus vaihtelevat alueittain, eli yrittäjän kannattaa pitää myös tämä mielessä miettiessään, mihin yrityksensä perustaa. Esimerkiksi Tornionlaakson seutu sijoittuu korkeimpien tukialueiden joukkoon. Nykyään palveluiden digitaalistumisen myötä sijainti mahdollisimman suurten kaupunkien alueella ei ole välttämätöntä asiakkaiden määrän maksimoimiseksi, sillä teknologia mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaisiin jopa ulkomailta asti.

Yritystukia myöntää Suomessa pääosin TE-keskuksen yritysosasto. Tukien lisäksi yrittäjälle tarjotaan monenlaisia asiantuntijapalveluita, joista voi saada vinkkejä niin rahoitukseen kuin mahdollisen vientitoiminnan edistämiseenkin.

Starttiraha – mitä tulee ottaa huomioon?

Yrittäjäksi aikovan kannattaa tutustua starttirahaan, jota myönnetään toimeentulon tueksi yrityksen alkutaipaleella, jolloin yrityksen toimintaa vasta kehitetään vakaammalle pohjalle. Tälle tuelle on kuitenkin rajoituksia ja yrittäjän tulee tarkistaa, että edellytykset starttirahan saamiseen täyttyvät ennen tuen anomista.

Tärkein kriteeri on, että yrittäjällä on kokemusta työstään tai hän on hankkinut tarvittavan koulutuksen toimintansa pohjaksi. Yrityksen lähtökohtana tulee tietenkin olla, että toiminnan ennustetaan olevan kannattavaa ja sitä ei ole aloitettu ennen tuen anomista. Hakija ei saa samalla ajanjaksolla nostaa muita tukia kuten valtionapua, työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa ollakseen hyväksyttävä kandidaatti starttirahalle. Starttirahaa voidaan myöntää aloittavalle yritykselle korkeintaan 10 kuukauden ajaksi ja tuen määrä vaihtelee hakijasta ja taustasta riippuen.

Suomen ulkopuolelta saatava rahoitus

Yrittäjä voi anoa aloittelevan tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämisen tueksi rahoitusta myös EU:lta. Hakuprosessi EU:n rahoituksen saamiseksi vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, sillä prosessissa saattaa kulua yllättävän pitkä aika. Yrityksen idean lisäksi hakijalla tulee olla jokin selkeä kehityshanke, jolle rahoitusta haetaan. Hankkeet voivat vaihdella uusien markkinoiden etsimisestä tutkimukseen, tuotekehitykseen tai markkinointiin.

Tukea työllistämiselle

Jos yrittäjä kokee yrityksensä olevan tarpeeksi vakaalla pohjalla työntekijöiden palkkaamiseen, on tähän mahdollista anoa työllistämistukea. Tämä tuki on tarkoitettu palkkauskustannusten tukemiseen, ja tuen päätavoitteena on työllistää syrjäytymisvaarassa olevia työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Tärkeimmät edellytykset tämän tuen saamiselle ovat, että työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja että työsopimusta tullaan jatkamaan tukiajanjakson jälkeenkin.

Rahoitusta ei voi hakea jälkikäteen, joten työsuhde ei saa alkaa ennen rahoituspäätöksen saamista. Muita esteitä työllistämistuen myöntämiselle on esimerkiksi tilanne, jossa yritys on irtisanonut työntekijöitä viimeisen yhdeksän kuukauden aikana, tai yritys on lomauttanut saman toimenkuvan työntekijän, mihin uuden työntekijän palkkaaminen kohdistuu.

Mitä muita tukia on tarjolla?

Starttirahan ja työllistämistuen lisäksi on mahdollista hakea investointitukea, jota voidaan myöntää erilaisiin suurempiin käyttöomaisuusinvestointeihin, kuten esimerkiksi erilaisten laitteiden ja rakennusten hankintaan. PK-yrityksille (pienet ja keskisuuret yritykset) on myös tarjolla kehittämistukea, jota TE-keskus myöntää tuotteiden, tuotannon, markkinoinnin tai liikkeenjohdon kehittämiseen ja näihin kuuluviin hankkeisiin. Pienyrityksiin lukeutuvat yritykset voivat hakea lisätukea silloin, kun he ovat mukana luomassa ja edistämässä yleistä yritystoiminnan kehitystä erilaisilla rakennemuutosalueilla.

Lisäksi on mahdollista anoa tukea kansainvälistymiselle silloin, kuin yrityksellä on edellytyksiä menestyvään vientitoimintaan. Säätiöt ja yhdistykset voivat yritysten ohella anoa toimintaympäristötukea, jota myönnetään silloin, kun kyseinen toimija kehittää erilaisia palveluita alueensa PK-yritysten tueksi.

Privacy Policy